Välkommen

Solidaritet, jämlikhet och omsorg om de sämst lottade i Ev_luth_kyrkan_200x180samhället har varit grundpelarna i den nordiska välfärdsmodellen. Nu är välfärden i vågskålen. Resurserna minskar, klyftorna mellan olika samhällsgrupper ökar och den ökande flyktingströmmen utmanar vår nordiska välfärdsmodell.

De nordiska diakonidagarna 17-19.8.2016 behandlar diakonins uppgift och roll i en tid av förändring och nya utmaningar. De nordiska kyrkornas diakoniarbete utmanas av både globala trender och nationella särdrag. Har den nordiska välfärdsmodellen en framtid och hur gestaltar kyrkorna Kristi evangelium i konkret handling så att omsorgen om de svagaste i samhället fortfarande är ledstjärnan i arbetet?

Arbetsgruppen för de nordiska diakonidagarna hälsar deltagarna varmt välkomna till Helsingfors. Vi hoppas att dagarna ger mod och inspiration till fortsatt diakonalt arbete i våra nordiska länder. Nu om någonsin behöver vi samlas för att tillsammans dra upp riktlinjer och utarbeta strategier för framtidens diakoniarbete, genom att fördjupa vår kunskap och medvetenhet, samt dela erfarenheter av goda diakonala projekt i våra nordiska länder.

Förutom ett gediget program erbjuder de nordiska diakonidagarna besökarna en utomordentlig möjlighet att bekanta sig med Helsingfors sevärdheter.

Varmt välkomna till Nordiska diakonidagar i Helsingfors den 17-19 augusti 2016!